LỜI NÓI ĐẦU

 

                                 “Làm người phải biết tổ tông

                                  Như cây có cội, như sông có nguồn”.

 

      Hai câu ca dao trên nhắc nhở chúng ta phải tìm về cội nguồn. Việc truy tìm cội nguồn, tri ân tổ tiên luôn luôn có trong tâm tưởng của những người con hiếu thảo trong mỗi gia đình Việt Nam vì người Việt Nam lấy đạo hiếu làm đầu.

 

      Họ Hoàng Ngành 5 Chi 3 Khu vực phía Bắc – Thuộc xã Nghĩa Thái – Nghĩa Hưng – Nam Đinh, trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, dòng tộc Hoàng vấn luôn giữ vững truyền thống gia phong, lấy đạo hiếu làm đầu, luôn nhắc nhở cháu con hướng về nguồn cội, chăm chỉ học hành, làm người lương thiện giúp ích cho xã hội.

 

      Trong chiến tranh có nhiều người con đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân tộc và chủ nghĩa xã hội,  trong cuộc sống thời bình truyền thống học tập của dòng họ Hoàng vẫn luôn được gìn giữ và phát huy, có nhiều người con trong dòng họ đổ đạt, làm việc ở những vị trí quan trọng trong Nhà nước và Quân đội.

 

      Bên cạnh đó  cũng có nhiều người vì công việc, kinh tế  đã thoát ly vào các tỉnh phía nam làm ăn, lập nghiệp. Xa quê hương,  xa dòng họ,  những ngày giỗ chạp không phải ai cùng có điều kiện để về thăm quê hương, thắp nén tâm hương tri ân tổ tiên.

 

      Vậy cho nên việc lập gia phả trực tuyến là rất phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh sống trong thời đại công nghệ thông tin, việc ghi chép gia phả dòng họ trước tiên kính dâng lên tổ tiên như một lễ vật thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu, để con cháu trong dòng tộc hiểu được nguồn gốc dòng họ của  mình, gắn bó với dòng họ, học tập, noi gương tiếp nối truyền thống thống tốt đẹp của dòng họ, đoàn kết một lòng giúp  đỡ lẫn nhau trong học tập, trong cuộc sống làm vẻ vang cho dòng họ Hoàng.

 

            Lần đầu tiên trang web trực tuyến họ Hoàng được xây dựng sẽ khó tránh khỏi những thiếu xót, mong được mọi người góp ý để trang web được hoàn thiện và hữu ích hơn.